HOME LAATSTE BERICHTEN LESSEN CONTACT BESTUUR AGENDA SPONSORS WEDSTRIJDEN FOTO'S TARIEVEN
                                         
        
CONTRIBUTIE EN STALGELD LET OP!! PER 1 MEI 2016:
     
Beginnersles van half uur p.m 17,50       
Rijdende leden met eigen Paard/Pony p.m 32,50       
Rijdende leden op een verenigings-pony p.m 35,00
Niet rijdend lid p.m 7,00
papierlid worden voor de wedstrijden p.m 25,00
Stalhuur p.m 60,00
Stalling paardentrailer p.j 90,00
     

REKENINGNUMMERS WAAR CONTRIBUTIE EN STALHUUR OP GESTORT KUNNEN WORDEN:
 
RABOBANK: NL11 RABO 0353206539
 
POSTBANK: NL79 INGB 00031 96 106
 

                 
 
TARIEVEN STARTKAART EN WEDSTRIJD DOCUMENTEN
   
Lidmaatschap KNHS Paard/Pony 18,00
Startpas Pony 37,50
Startpas Paard 58,50
Abonnement Paard & Sport 32,75
 
WEDSTRIJD TARIEVEN
   
Startgeld paard per proef 10,00
Startgeld pony B-L 7,00
Startgeld pony M-Z 8,00
Startgeld onderlinge wedstrijden. 8,50